امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

         شرکت آروین بناپاد مفتخر است باستحضار شما کاربر گرامی برساند تا کنون موفق به اخد امتیاز نمایندگی انحصاری و رسمی از برخی برندهای داخلی و خارجی معروف و معتبر گردیده است، که فهرست وار و بشرح ذیل معرفی میگردد. جهت دانلود کاتالوگ، لیست قیمت و سایر اطلاعات هرکدام از تجهیزات، از لینکهای ذیل هر برند استفاده فرمایید.

 

نماینده رسمی اعلام حریق آریاک

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نماینده انحصاری محصولات اعلام حریق زتا ZETA انگلستان در استان قم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نماینده انحصاری محصولات اعلام و اطفاء حریق FSC EXPORT انگلستان ( گاز FM200 )

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعبه نماینده رسمی محصولات اعلام حریق  TELETEK

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شعبه نماینده رسمی محصولات اعلام حریق  UNIPOS

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نماینده رسمی محصولات اعلام حریق وایرلس ( بیسیم)  HEXA

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نماینده انحصاری و مرکز پخش محصولات تسترز انگلستان 

 


      نکته قابل توجه اینکه کلیه مجوزهای دریافتی جهت استان قم بوده لیکن با توجه به وسعت حوزه کاری شرکت، ارائه خدمات طراحی، فروش و انجام پروژه ها در سراسر کشور با بهترین کیفیت و کمترین زمان ممکن امکان پذیر میباشد.

روزمه کاری قوی این شرکت مصدق این ادعاست