پروژه های اعلام حریق آریاک

شرکت آروین بناپاد، نماینده رسمی آریاک


           پــروژه

توضیحات

متـروی قم ( پشتیبانی خط A  مترو) .

قم/ قلعه کامکار/ جنب امامزاده عبدالله

تعاونی مسکن مهر ‌ سنگبری ها

قم/پردیسان/مجتمع مسکونی 182 واحدی/ فروش تجهیزات

تعاونی مسکن مهر تاکسیرانی قم

قم/پردیسان/مجتمع مسکونی 200 واحدی پاسارگاد

تعاونی مسکن مهر خیرین مسکن ساز

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 230 واحدی

تعاونی مسکن مهر خیرین مسکن ساز

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 276 واحدی/پل پارسیان مرکزی

مسکن مهر سامان نظام دامپزشکی قم

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 24 واحدی

تعاونی مسکن مهر 32 قم

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 176 واحدی

تعاونی مسکن مهر مصباح الهدی

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 230 واحدی

تعاونی مسکن مهر 2

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی

تعاونی مسکن مهر پیشگامان

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 122 واحدی

تعاونی مسکن مهر تاکسیداران شماره 5

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 70 واحدی

تعاونی مسکن مهر تاکسیداران شماره 2

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 60واحدی

تعاونی مسکن مهر تاکسیداران شماره 3

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 60واحدی

تعاونی مسکن مهرطلاب /سازه گستر میثاق

قم/پردیسان/ مجتمع مسکونی 584د واحدی

مجتمع مسکونی دهشیری

قم، شهرک بنیاد

مجتمع مسکونی خورسندی

قم/ بلوار امین

مجتمع مسکونی طباطبایی

قم/ شهرک قدس

مجتمع مسکونی هاشمی/بلالی

قم / شهرک قدس

تعاونی مسکن مهر جایگاه داران سوخت

قم/پردیسان/مجتمع مسکونی 200 واحدی یاس

و برخی از پروژهای دیگر با کاربری های مختلف در سطح استان و کشور

    شایان ذکر است این شرکت در شهرهای کرمان، همدان، کاشان، ساوه، اراک، دلیجان، خمین، گلپایگان، بسیاری از پروژه های ایمن سازی ساختمانهای دولتی/شخصی را از مرحله مشاوره و طراحی تا فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی انجام و به اتمام رسانده است. همچنین تهیه و فروش تجهیزات به شرکتهای همکار در سطح کشور و بخصوص استان قم در برنامه کاری خود داشته است. در لیست فوق پروژه های انجام شده در استان قم ذکر گردیده و در شهرهای دیگر که فقط فروش تجهیزات انجام شده به دلیل عدم انعقاد قرارداد نصب و راه اندازی با این شرکت از ذکر نام آنها صرف نظر گردیده است.